tarot falı

Tarot Falı

Tarot falı kartları, yüzyıllardır kehanet için popüler bir yöntem olmuşlardır. Tarot muhtemelen dünyada en yaygın kullanılan kehanet araçlarından biridir. Günümüzde yüzlerce farklı tasarımda kartlar alınabiliyor. Kart resimleri, okuma yöntemleri ne kadar değişkenlik gösterirse göstersin kartların kendisinde fazla değişkenlik göstermemiştir.

Tarot Falı Tarihi

Bugün tarot kartları olarak bildiklerimizin ataları, 16. yy. sonlarına dayanmaktadır. Avrupa’daki sanatçılar, oyunlarda kullanılan ilk oyun kartlarını yarattılar. Kartlarda günümüz kıyafetlerine benzer takımlar, değnekler, diskler, bozuk paralar, bardak ve kılıçlar bulunmaktaydı. Bu kartlar genellikle zengin ve soylu aileler için boyanmaktaydı. Soylu aile mensupları, sanatçıları kendi aile kartlarını oluşturması için toplayıp kart hazırlama komisyonu kurarlardı. Çünkü zengin aileler kendilerine bir dizi kart hazırlamaları için ressam kiralayabiliyorlardı. Bir kaç yüzyıl boyunca kişileştirilmiş kartlara sahip olmak ayrıcalık sayılmaktaydı.

Hem Fransa hem de İtalya’ da tarotun orijinal amacı ilahi bir araç değil, bir salon oyunuydu. On yedinci yüzyılın başlarından ve on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar oyun kartlarıyla kehanet popüler hale gelmeye başlamıştır. Ancak on sekizinci yüzyılda, insanlar her karta belirli anlamlar yüklemeye başlamış ve hatta ilahi amaçlar için nasıl düzenlenebilecekleri konusunda öneriler sunmuşlardır.

1781’de Antoine Court de Gebelin tarotun karmaşık bir analizini yayınlamış ve tarottaki sembolizmin aslında Mısır Rahiplerinin ezoterik sırlarından türetildiğini ortaya koymuştur. Gebelin bu eski gizli bilginin Roma’ ya taşındığını ve bu gizemli bilgiyi umutsuzca gizli tutmak isteyen Papa ve Katolik Kilisesi’ne gösterildiğini açıklamaya devam etmiştir. Gebelin’ in açıklamalarında, tarot anlamları bölümünde tarot sanatının ayrıntılı sembolizmi açıklanır ve İsis, Osiris, diğer Mısır tanrılarının efsanelerine bağlanır.

Gebelin’ in çalışmasıyla ilgili en büyük sorun, onu destekleyen hiç bir tarihsel kanıtın bulunmamasıdır. Bununla birlikte, zengin Avrupalıların ezoterik bilgi grubuna girmesine engel olmadı ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında Marseille Tarot gibi oyun kartları, özellikle de Gebelin’in analizine dayanan resimlerle üretilmiştir. 1791’ de Fransız bir okült öğrencisi olan JeanBaptiste Alliette, bir salon oyunu ya da eğlence yerine kullanılan ilk tarot kartlarını tasarlamıştır.Tarotun gizli anlamlandırılması arttıkça Kabala ve gizemli mistisizm sırrıyla daha fazla ilişkilendirilmiştir. Victoria döneminin sonuna gelindiğinde okültizm ve maneviyattan sıkılmış üst sınıf aileler için popüler oyunlar haline gelmiştir.

Günümüzde tarot kartları rehberlik ve tavsiye için harika bir araçtır. Kartların her biri kendi anlamlarına sahiptir. Herkes tarot kartlarını okumayı öğrenebilir ancak pratik için bir miktar uygulama gereklidir. Tarot kartlarını kullanmak isteyen herkes için başlangıçta en zor kısmı onları yorumlamaktır. “Tanımlar” veya “anlamlar” veren web sitelerinin çoğu sadece bir kaç satıra sahip olma eğilimindedir ve bu açıklamalar pek yararlı değildir.

Tarot Falı Destesi

Tarot destesinde 78 resimli kart bulunmaktadır. Tarot kartlarında ilk ilk 22 kart Büyük Arkana, kalan 56 kart ise Küçük Arkana olarak tanımlanır.

Büyük Arkana, bu 22 kart çarpıcı imgelerden oluşur. Bunlar ruhu, kişisel görünümü, içsel enerjiyi, kişinin sahip olduğu psikolojik etkenleri ve gelişim potansiyeli yorumlanmaktadır. Küçük Arkana, dört seriden oluşmaktadır. Kişinin günlük ilişkileri, başarıları ve tecrübeleri ile ilgili yol göstermektedir. Küçük Arkana kısa vadedeki durum ve gelişmeleri yorumlarken, büyük Arkana olayın bütününe bakmakta geniş açıyla değerlendirmektedir.

En yaygın kullanılan tarot açılımı; Kelt Haçı ve Keltik Çaprazıdır.

Referanslar

Horoscope.com