isim falı

İsim Falı Nedir

İsim falı insanın isminin kaderine yaptığı etkiyi inceler. Fakat tamamen kaderinizi isminizin etkilediğini de düşünmek hata olur. Bir düşünün, aynı isim ve soyadına sahip binlerce insan var fakat farklı hayat ve kadere sahiptirler. Hatta yaşam çizgileri ömürleri boyunca hiç kesişmemiştir bile. İsim falı ile herkes isminin karakterini nasıl etkilediği konusunda bir fikir edinebilir.

Her harfin bir sayı karşılığı vardır ve ortaya çıkan isim sayıları farklı karakter özelliklerini simgelemektedir. İsmimizin sayıları ile öğrendiğimiz karakteristik özellikler kendimizi daha iyi anlamamız açısından bizlere ipucu vermektedir.

İsim falının kökenleri antik çağlara kadar uzanmaktadır. Mezopotamya ve Eski Mısır’ a ait kayıtlar bulunmaktadır. İsim falında, isminizdeki her harfe ait özellikleri tespit ederek analizinizi yapabilirsiniz.


İsim Falında Harflerin Temsil Ettiği Özellikler

 • A harfi; mantık yürütme kabiliyetleri yüksektir ve algılama güçleri kuvvetlidir.
 • B harfi; karşılarına çıkan her problemi çözme kabiliyetine sahiptirler ve asla umutsuzluğa kapılıp pes etmezler.
 • C harfi; duygusaldır ve güzel sanatlara kabiliyetleri vardır.
 • Ç harfi; zevkleri doğrultusunda hareket ederler, kendi sefalarına düşkündürler.
 • D harfi; hırslı ve zorluklara karşı dayanıklıdırlar. Güçlerini kullanmaktan çekinmezler.
 • E harfi; ruhsal gelgitleri boldur. Sevinci ve hüznü bir arada yaşarlar.
 • F harfi; sakin kişilerdir. Güvenilirdir ve uysal karakterleriyle ön plana çıkarlar.
 • G harfi; üstün olma istekleri baskın çıkar, gergin ve inatçıdırlar.
 • H harfi; durağanlığı severler. Sakin yapıları vardır.
 • I harfi; hassas ve naiftirler.
 • İ harfi; çok duygusal bir yapıya sahip olup, çok çabuk kırılmaya müsaittirler.
 • J harfi; kıskanç ve kaprisli karakterle zorlayıcıdırlar.
 • K harfi; hayatta daima yükselmek isterler. Kariyer sahibi ve başarılıdırlar.
 • L harfi; sanatsal faaliyetlere kabiliyetleri çok yüksektir.
 • M harfi; zekâ seviyeleri yüksektir ve ticarete yatkındırlar
 • N harfi; sağ duyu sahibidirler.
 • O harfi; gizemlidirler ve gizliliği severler.
 • Ö harfi; duygularını açığa vurma konusunda çekingen davranırlar.
 • P harfi; kendilerine güvenir ve girdikleri her ortamda bu özellikleriye dikkat çekerler.
 • R harfi; karar mekanizmaları zayıftır, sürekli kararsızlık yaşarlar.
 • S harfi; hayalperesttirler.
 • Ş harfi; sürekli hayal kurmaları gerçek hayattan koparma noktasına getirir.
 • T harfi; duygularını karşı tarafa asla açmazlar, ketumdurlar.
 • U harfi; durgundurlar, ağır hareket ederler.
 • Ü harfi; işlerini ağırdan almayı severler.
 • V harfi; içe dönüktürler. Umursamaz, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın düşüncesine sahiptirler.
 • Y harfi; geçmişi unutamaz, geçmişe dönük yaşarlar. Fakat kişilikleri çok güçlüdür.
 • Z harfi; akademik kariyere önem verirler. Bilimle uğraşırlar.Referanslar

She Knows – Name Fortune

Behind The Name – Name Fortune