astroloji

Astroloji

Astroloji ile ilgili birkaç dakika internette arama yaparsanız birtakım farklı anlamlar bulacaksınızdır fakat ne yazık ki çoğu yanlış.

Astroloji Nedir

Astroloji, göksel nesnelerle dünyevi olaylar arasındaki korelasyonun çalışmasıdır. Günümüzdeki astroloji tanımlamaları, bazı astrolojik hizalamalarla ilişkili olduğu söylenen durumları hesaba katmak için, dünyevi olaylar üzerinde etkili olan bir çeşit göksel kuvvet oluşumu olarak varsayılmaktadır.

Bugün modern batılı astrolojilerin çoğunun, gezegenler ve yıldızlar gibi göksel nesnelerin hareketleri karasal olaylarla ilişkili olduğu görüşünü savunuyor ancak bu olayların gerçekleşmesine neden olmuyor. Veya başka bir deyişle göksel nesneler, kendileriyle ilişkili olan olayların belirtileri olarak hareket eder, ancak neden değildir. Bir insanın doğum anımdaki gezegen yerleşimleri, hayatlarının ve geleceğinin farklı yönlerini basitçe yansıtmakta ya da simgelemektedir.

Astroloji Tarihi

Batı astrolojisi Mezopotamya’ da bir kehanet şekli olarak ortaya çıkmış ve kehanet biçiminde tanrıların niyetlerini göksel işaretlerle iletme girişimi olarak kavramsallaştırılmıştır. Göksel eylemlerin geleceğe dair mesajlar verdiği düşünülse de, gelecekteki olayların gerçekleşmesine neden oldukları anlamına da gelmemektedir.

Geç Helenistik dönem boyunca astrolojinin geleceğinde, gezegenlerin dünyevi olayların etkin nedenleri olarak gören astrolojinin yeni bir kavramı ortaya atılmıştır. Bununla birlikte, astrolojinin daha işaret tabanlı kavramsallaştırılması hala alternatif veya rekabetçi bir bakış açısı olarak devam etmiştir.2. yy. da CE Claudius Ptolemy astrolojiyi, Aristoteles doğal bilimi olarak yeniden kavramlaştırarak, gezegenlerin ve yıldızların insanlık üzerindeki etkilerini değişik seviyelerde ısı ve nemden yoksun bırakarak ortaya koymaya çalışmıştır. Ptolemaios, özünde günümüzün geçerli bilimsel eğilimlerinin bir kısmıyla uyumlu hale getirmek için, astrolojinin daha önce işaret tabanlı kavramsallaştırmasını reddetmeye çalışıyordu. Ptolemaios’un astrolojisini nedensel olarak kavramlaştırması, Orta Çağ’da egemen paradigma haline gelmiştir.

Astroloji 20. yüzyılda dış olayların somut tahmini yerine psikoloji ve karakter analizi bağlamında yeniden ele alınmıştır. Carl Jung, bu dönemde astrolojiye dahil edilen psikolojik modellerin başlıca etkilerinden biriydi ve bununla birlikte gelen şeylerden biri de eşzamanlılık teorisiydi. Birçok astrolog bir kişinin doğum haritasındaki gezegenlerin yerleşim biçimine göre karakter analizi yapmaya başlamıştır.

Astroloji geleneksel biçimiyle inceleyecek olursak, gök cisimlerinin (yıldızlar, gezegenler) konum ve hareketlerinin doğum zamanındaki konumu kişinin hayatını derinden etkilemektedir diyebiliriz. Korelasyon nedenselliğini kanıtlamaz ancak birçok astrolog için yeterlidir.

Referanslar

Astrology.com

Cafe Astrology